Over OMID Foundation!

”GIVING HOPE TO THE POOR”

De afgelopen jaren is Afghanistan beland in één van haar grootste humanitaire- en economische (maar ook sociale en politieke) crisissen ooit. 3,5 miljoen mensen zijn in eigen land op de vlucht als gevolg van oorlog, conflict en onderdrukking. De helft van de bevolking, ongeveer 25 miljoen mensen, kampt met extreme honger. De OMID Foundation biedt humanitaire noodhulp binnen en buiten Afghanistan in tijden waarin het land zich bevindt in een ernstige humanitaire crisis.  

De OMID Foundation biedt sinds 2021 als NGO noodhulp aan de bevolking in Afghanistan, maar ook vluchtelingen die buiten de landsgrenzen zitten. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij de langdurige humanitaire crisis waarin het land nu in verkeert, kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs (waar mogelijk), psychosociale steun om trauma’s te verwerken en cash aid. 

HOME PAGE

Waarom we helpen

Nooit eerder was er in Afghanistan een soortgelijke humanitaire crisis als die van nu: meer dan 3,5 miljoen mensen zijn in eigen land ontheemd geraakt wegens onderdrukking en conflict.

wallpaperflare.com_wallpaper (2)

Wat we doen

Humanitaire noodhulp bieden tijdens één van de grootste humanitaire crisissen in Afghanistan - dat is de kern van ons werk.

DSC07238

Wie we helpen

De OMID Foundation geeft hulp aan de bevolking in Afghanistan, maar ook aan vluchtelingen buiten de landsgrenzen, bij acute of langdurige crisissituaties. Niet alleen wanneer een crisis internationaal veel aandacht krijgt, maar ook wanneer het lijden zich in stilte afspeelt.

_119924392_deeper_afghanistan_family_getty

Hoe we helpen

De OMID Foundation werkt als één van de weinige NGO’s met haar eigen lokale team in Afghanistan die we sinds 2021 hebben opgebouwd en neergezet. Ook hebben we nauw contact met diverse lokale (internationale) partners. Wij dragen bij met kennis, geld en hulpgoederen, zij zorgen voor hulpverlening ter plekke.

Missie

De OMID Foundation biedt humanitaire en levensreddende hulp aan mensen in Afghanistan én erbuiten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid.

In het verlengde hiervan ondersteunen wij de lokale bevolking bij het vinden van structurele duurzame oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun eigen toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich vooral op de lokale bevolking, maar ook ontheemden, vluchtelingen en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Visie

De OMID Foundation realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan elke Afghaan en elke Afghaanse vluchteling in crisis waar ook ter wereld.

De stichting is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Hierbij heeft de OMID Foundation in het bijzonder oog voor de lokale bevolking en ontheemden met gebrek aan goede huisvesting, schoon water, elektriciteit en medische zorg. De OMID Foundation werkt altijd in partnerschap met zorgvuldig gekozen, internationale en nationale, lokale partners. In de komende jaren zet de stichting zich ook in om medische klinieken op te zetten en de toegang te verbeteren tot crisisgebieden in Afghanistan.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan een beter toekomstperspectief en leefbestaan van de Afghanen in Afghanistan, maar ook daarbuiten.