Over Stichting Omid ``Hope Foundation``

Stichting Omid biedt als organisatie sinds 2021 hulp aan Afghaanse vluchtelingen en ontheemden in crisisgebieden.

Bij acute nood bieden we levensreddende hulp als medische zorg, onderdak, voedsel en economische hulp. Afghanistan en de Afghanen hebben ons nodig tijdens deze humanitaire crisis. Ook op lange termijn kan Afghanistan op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychologische steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Onze aanpak

Missie

Stichting Omid biedt levensreddende hulp aan Afghanen en Afghaanse vluchtelingen die het slachtoffer zijn geworden van oorlog & de huidige humanitaire crisis in Afghanistan.

In het verlengde hiervan ondersteunen wij Afghaanse vluchtelingen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat men op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op Afghaanse vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Stichting Omid verleent hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Meer dan 550.000 Afghaanse burgers moesten de afgelopen maanden op de vlucht slaan. Meer dan 5 miljoen Afghanen zijn intussen op de vlucht of buiten de landsgrenzen. Er komen elke week 30.000 Afghanen richting de Turkse grens.

Stichting Omid is ter plekke in de crisisgebieden, waaronder Afghanistan, en biedt hulp en bescherming voor de meest kwetsbare families in nood. Door oorlog en geweld hebben ze geen andere keuze dan te vluchten, op zoek naar een veilig bestaan elders.

Visie

Stichting Omid realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan Afghaanse vluchtelingen en ontheemden in crisisgebieden waar ook ter wereld.

Stichting Omid is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van een eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit.

Wij zullen in de nabije toekomst een partnerschap opzetten met een aantal zorgvuldig gekozen, internationale en lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere en financiƫle steun stellen wij operationele kennis en expertise beschikbaar aan onze partners.

In de komende jaren zet Stichting Omid in dit verband in op behandeling van ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulp en verbetering van toegang tot crisisgebieden.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners dragen we zo bij aan een humane opvang en toekomst perspectief voor Afghanen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.