Over OMID Foundation!

”Giving Hope to the Vulnerable”

De afgelopen jaren is Afghanistan beland in één van haar grootste humanitaire- en economische (maar ook sociale en politieke) crisissen ooit. 3,5 miljoen mensen zijn in eigen land op de vlucht als gevolg van oorlog, conflict en onderdrukking. De helft van de bevolking, ongeveer 25 miljoen mensen, kampt met extreme honger. De OMID Foundation biedt humanitaire noodhulp binnen en buiten Afghanistan in tijden waarin het land zich bevindt in een ernstige humanitaire crisis.  

De OMID Foundation biedt sinds 2021 als NGO noodhulp aan de bevolking in Afghanistan, maar ook vluchtelingen die buiten de landsgrenzen zitten. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij de langdurige humanitaire crisis waarin het land nu in verkeert, kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs (waar mogelijk), psychosociale steun om trauma’s te verwerken en cash aid. 

HOME PAGE

Waarom we helpen

Nooit eerder was er een soortgelijke humanitaire crisis als die van nu: meer dan 3,5 miljoen mensen zijn in eigen land ontheemd geraakt.

wallpaperflare.com_wallpaper (2)

Wat we doen

Humanitaire noodhulp bieden tijdens één van de grootste humanitaire crisissen in Afghanistan - dat is de kern van ons werk en waar we voor staan.

DSC07238

Wie we helpen

De OMID Foundation geeft hulp aan de bevolking in Afghanistan, maar ook aan vluchtelingen buiten de landsgrenzen, bij acute of langdurige crisissituaties.

_119924392_deeper_afghanistan_family_getty

Hoe we helpen

De OMID Foundation werkt als één van de weinige NGO’s met haar eigen lokale team in Afghanistan. Wij dragen bij met kennis, geld en hulpgoederen.

Waarom we helpen

Nooit eerder was er in Afghanistan een soortgelijke humanitaire crisis als die van nu: meer dan 3,5 miljoen mensen zijn in eigen land ontheemd geraakt wegens onderdrukking en conflict. De helft van de bevolking, 25 miljoen mensen, kampen met extreme honger. Zes miljoen mensen balanceren op de rand van de hongersnood en 1 miljoen kinderen kampen met acute ondervoeding.

De klimaatcrisis verergert de humanitaire crisis in Afghanistan. Klimaatverandering leidt steeds meer tot frequentere, intensere natuurrampen die gemeenschappen treffen die al zijn verwoest door conflicten. Hierdoor zijn meer dan 1,5 miljoen Afghanen door dergelijke rampen op de vlucht geslagen, naast de 3,5 miljoen die door conflicten al zijn ontheemd.

Ook hebben de Afghaanse vrouwen en meisjes hun rechten zien verdwijnen door de verschillende maatregelen die zijn genomen sinds de machtswisseling in augustus 2021. De meeste middelbare scholen voor meisjes zijn nog steeds gesloten en veel vrouwen hebben hun baan verloren om de kost te verdienen thuis. Zo raken gezinnen verder verarmd en worden jonge meisjes gedwongen te trouwen.

Hulp in Afghanistan is dus harder nodig dan ooit, ook in een tijd waarin het totaal is vergeten door de internationale politiek. De OMID Foundation biedt sinds 2021 humanitaire hulp aan de bevolking in Afghanistan!

Wat we doen

Humanitaire noodhulp bieden tijdens één van de grootste humanitaire crisissen in Afghanistan – dat is de kern van ons werk.

‘OMID’ betekent in het Dari ‘HOOP’. Met deze boodschap wil de stichting de Afghaanse mensen in Afghanistan, maar ook buiten Afghanistan meegeven dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel en dat je de hoop nooit mag opgeven, ook in de tijden waarin het land momenteel in verkeert.

De stichting is een open, transparante, betrokken en onafhankelijke organisatie. De stichting stimuleert mensen in Afghanistan voornamelijk om zelfstandig en onafhankelijk te worden en helpt dus mee aan de wederopbouw van het land sinds 2021.

‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn leven’.

Kortom, de stichting stimuleert mensen in Afghanistan om zelfstandig hun eigen toekomst en leven op te bouwen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere organisaties, mensen of overheden zoals de afgelopen jaren. Ook zijn we in staat om op korte termijn hulp aan te bieden in de vorm van voedselpakketten en cash aid.

Wie we helpen

De OMID Foundation geeft hulp aan de bevolking in Afghanistan, maar ook aan vluchtelingen buiten de landsgrenzen, bij acute of langdurige crisissituaties. Niet alleen wanneer een crisis internationaal veel aandacht krijgt, maar ook wanneer het lijden zich in stilte afspeelt.

Vluchtelingen

Wereldwijd waren er in 2020 2,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers en zijn er in 2023 3,5 miljoen binnenlandse ontheemden in Afghanistan. Wij helpen sinds 2021 de Afghaanse vluchtelingen in Turkije door middel van voedselpakketten, cash aid en binnen de kaders waarbinnen we onze hulp maximaal kunnen aanbieden. In Nederland helpen we bijvoorbeeld de Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers met hun re-integratie tot de Nederlandse samenleving!

Lokale Bevolking

De lokale bevolking geven we vanuit de stichting een steuntje in de rug die ze nodig hebben om te bouwen aan hun economisch welzijn. Dat gaat verder dan financieel overleven alleen. Het gaat om het creëren van een betere toekomst, voor de persoon en het hele gezin.

Daarom bieden we altijd de mogelijkheid om zowel cashhulp te geven om te voldoen aan de eerste basisbehoeften, als economische hulp om te bouwen aan een menswaardig bestaan, vandaag en in de toekomst.

Hoe we helpen

De OMID Foundation werkt als één van de weinige NGO’s met haar eigen lokale team in Afghanistan die we sinds 2021 hebben opgebouwd en neergezet. Ook hebben we nauw contact met diverse lokale (internationale) partners. Wij dragen bij met kennis, geld en hulpgoederen, zij zorgen voor hulpverlening ter plekke.

Lokale organisaties
In Afghanistan, maar ook in Turkije, werkt de OMID Foundation samen met lokale organisaties die de plaatselijke kennis hebben om de hulpverlening tot een succes te maken. Zo werken we in Afghanistan bijvoorbeeld samen met de Gulzad Foundation die al jaren in het land actief zijn en alle ins- en outs kennen.

Ten slotte reizen we zelf meerdere malen per jaar naar Afghanistan en proberen we duurzame projecten op te zetten om de lokale economie te ondersteunen.

Steun van onze donateurs
Ons werk is mogelijk dankzij de steun van de honderden donateurs tot nu toe. Deze steun besteden we zo efficiënt en effectief mogelijk. Daarom luisteren we goed naar de behoeftes van iedereen die onze hulp nodig heeft en kiezen we voor hulpvormen de bewezen effectief zijn, zoals cashhulp.

Wil jij ook helpen? Steun ons dan met een donatie of word donateur.

Missie

De OMID Foundation biedt humanitaire en levensreddende hulp aan mensen in Afghanistan én erbuiten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid.

In het verlengde hiervan ondersteunen wij de lokale bevolking bij het vinden van structurele duurzame oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun eigen toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich vooral op de lokale bevolking, maar ook ontheemden, vluchtelingen en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Visie

De OMID Foundation realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan elke Afghaan en elke Afghaanse vluchteling in crisis waar ook ter wereld.

De stichting is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Hierbij heeft de OMID Foundation in het bijzonder oog voor de lokale bevolking en ontheemden met gebrek aan goede huisvesting, schoon water, elektriciteit en medische zorg. De OMID Foundation werkt altijd in partnerschap met zorgvuldig gekozen, internationale en nationale, lokale partners. In de komende jaren zet de stichting zich ook in om medische klinieken op te zetten en de toegang te verbeteren tot crisisgebieden in Afghanistan.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan een beter toekomstperspectief en leefbestaan van de Afghanen in Afghanistan, maar ook daarbuiten.