Het OMID Waterput project:
Het transformeren van levens in Afghanistan

Waar toegang tot schoon water schaars is in de droge en dorstige gebieden in Afghanistan, komt het OMID WATERPUT project naar voren als een levensreddend initiatief.
Dit project heeft tot doel de watercrisis in landelijke gemeenschappen te verlichten door duurzame toegang tot schoon en veilig drinkwater te bieden. Terwijl het geluid van water dat uit nieuw gegraven putten stroomt door de dorpen echoot, bloeit de hoop opnieuw op en worden levens positief getransformeerd. 
 
Het OMID waterput project slaat als een getuigenis van de transformerende kracht bij het aanpakken van de watercrisis in Afghanistan. Door toegang te bieden tot schoon water verbetert het project de gezondheid, versterkt het gemeenschappen, bevordert het gendergelijkheid en ontsteekt het hoop voor een betere toekomst. Terwijl deze putten de dorst van de gemeenschappen blijven lessen en hun aspiraties voeden, belichaamt het OMID waterput project de essentie van humanitaire inspanningen en creëert het blijvende positive impact op het leven van talloze Afghanen.

Help jij mee aan de toekomst van Afghanistan?