ONDERWIJS

Iedereen heeft recht op onderwijs

De OMID Foundation wil elk meisje en elke jongen in heel Afghanistan op school zien leren. Onderwijs is een recht voor elk kind en de basis voor toekomstige groei in Afghanistan. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op onderwijs. Overal en altijd, ook in Afghanistan. Helaas gaan te veel kinderen, met name meisjes, nog niet naar school en op veel plekken is de kwaliteit van het onderwijs niet goed genoeg.

De OMID Foundation wil samen met haar internationale en lokale partners zorgen dat alle kinderen in Afghanistan onderwijs krijgen en jongeren op de vlucht een bepaalde vakscholing volgen. Scholen worden gebouwd en klaslokalen worden ingericht. Voor de kinderen in Afghanistan die door oorlog en geweld een jarenlange achterstand hebben opgelopen zijn er bijscholingstrajecten. In landen buiten Afghanistan, zoals Turkije, worden vluchtelingenkinderen die moeten werken van straat gehaald en terug naar school begeleid. Ouders krijgen met cashhulp de middelen om als gezin rond te komen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van het inkomen van kinderen. 

Wat doet de OMID Foundation?

De OMID Foundation biedt onderwijs aan alle kinderen in Afghanistan en de Afghaanse kinderen die op de vlucht zijn. We willen scholen ondersteunen of repareren of zetten bijvoorbeeld tentschooltjes op als er in vluchtelingenkampen geen gebouwen beschikbaar zijn. Ook willen we zorgen voor bijscholing voor de kinderen en een ieder die onderwijs nodig heeft. Zo leggen we samen een educatieve basis voor de rest van hun leven.

We trekken het hele land door zodat alle kinderen (meisjes & jongens) in Afghanistan een educatie krijgen. Zo kunnen ze hun oorlogstrauma, stress en angstgevoelens delen met elkaar en verwerken. We streven ernaar om leraren op te leiden om ze hierin goed te begeleiden om zo ook psychosociale hulp te kunnen bieden. Op school strekken we bijvoorbeeld ook voedzame maaltijden en geven we voorlichting. Ten slotte zetten we door heel Afghanistan én daarbuiten campagnes op om ouders en belanghebbenden te informeren over het belang van onderwijs voor de samenleving.

Wat doen we voor vandaag?

 • Zo repareren we bijvoorbeeld kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijke onderwijstenten neer.
 • We zorgen voor lesmateriaal zoals rugzakken, pennen en schriften bij een acute situatie.
 • We zijn bereid om te zorgen voor menstruatiepakketten en sanitaire voorzieningen op scholen.

Wat doen we voor morgen?

 • We gaan als een internationale NGO in gesprek met overheden over het bereiken van kinderen die niet naar school gaan,
  met name de situatie van meisjes in Afghanistan. 
 • We pleiten voor onderwijs voor de hele bevolking, elk meisje en elke jongen heeft recht op onderwijs. 
 • We streven ernaar om leraren te trainen in bepaalde lesmethodes zodat ze beter worden in digitaal lesgeven. 
 • We helpen aan de bouw van schoolgebouwen die beter weerbaar zijn tegen natuurrampen in Afghanistan. 
 • We ondersteunen en adviseren overheden om kinderen die gevlucht zijn, zo snel mogelijk te laten instromen in het regulier onderwijs.
 • We lobbyen in Afghanistan én daarbuiten voor meer onderwijsbudget. 

Help kinderen in Afghanistan naar school