NOODHULP

Noodhulp voor Afghanistan

De bevolking van Afghanistan wordt geteisterd door ontbering en honger, na decennialange conflicten, jaren van droogte en bikkelharde winters. Sinds 2021 is de Afghaanse economie volledig ingestort, zijn meer mensen op de vlucht moeten slaan en hebben meisjes en vrouwen hun rechten zien verdwijnen. Wij zijn en blijven aanwezig in Afghanistan. Samen met partners voorzien we reeds dringende humanitaire steun. Maar er is altijd meer nodig.

24,4 MILJOEN

mensen in Afghanistan hebben nood aan humanitaire hulp 

5,2 MILJOEN

vluchtelingen en asielzoekers uit Afghanistan bevinden zich in gastgemeenschappen in de vijf buurlanden

3,35 MILJOEN

ontheemde Afghanen zijn op de vlucht binnen de eigen
landsgrenzen  

Wat doet de OMID Foundation?

In samenwerking met onze lokale partners zetten we ons in om zelfs bij de verslechterende veiligsheidssituatie ter plaatse te blijven en levensreddende steun en bescherming te bieden, ook in meer afgelegen gebieden. We blijven dit doen zolang we toegang hebben tot de bevolkingsgroepen in nood. We willen de meest kwetsbare mensen beschermen en recent ontheemde Afghanen te helpen met onderdak, voedsel, schoon drinkwater en essentiële hulpgoederen.

Met onze noodhulp leveren we levensreddende humanitaire hulp aan Afghanen en Afghaanse vluchtelingen, bieden bescherming zoals juridische steun en willen we ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen weer onderwijs kunnen volgen en toegang hebben tot basisvoorzieningen. In de winter zorgen we voor bijkomende steun en warme kledij. Waar mogelijk helpen wij met opbouwen van een nieuw bestaan en ondersteunen we het (her) bouwen van scholen, infrastructuur en medische centra. We willen in gesprek gaan met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor alle Afghanen.

Jouw steun kan ervoor zorgen dat mensen op de vlucht uit Afghanistan onderdak en veiligheid vinden. Help nu!

_119924392_deeper_afghanistan_family_getty