ECONOMISCH WELZIJN

Economisch Welzijn

Met de noodhulp die we bieden, helpen we mensen te overleven op korte termijn. Maar uiteindelijk willen mensen in Afghanistan zelfstandig te zijn, ook vluchtelingen en ontheemden. De OMID Foundation stimuleert mensen in Afghanistan om zelfstandig hun eigen toekomst en leven op te bouwen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere organisaties, mensen of overheden zoals de afgelopen jaren.

”Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn leven”

In een crisissituatie zoals in Afghanistan nemen mensen drastische beslissingen om te overleven. Families ontvluchten hun dorp of stad en laten hun bezittingen, baan en sociale leven achter. Soms worden ze zelfs van school gehaald om te werken, bedelen of worden ze soms verkocht aan derden. Wanneer het spaargeld op is, zijn ze afhankelijk van humanitaire hulp, terwijl ze niet liever willen dan zelf voor hun gezin zorgen.

Wat doet de OMID Foundation?

Vanuit de OMID Foundation willen we Afghanen, Afghaanse vluchtelingen & ontheemden het steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben om te bouwen aan hun economische welzijn. Dat gaat verder dan financieel overleven alleen. Het gaat om het creëren van een betere toekomst, voor de persoon en het hele gezin.

Daarom wil de OMID Foundation altijd de mogelijkheid hebben om zowel cashhulp te geven om te voldoen aan de eerste basisbehoeften, als economische hulp om te bouwen aan een menswaardig bestaan, vandaag en in de toekomst. 

wallpaperflare.com_wallpaper (4)

Cashhulp

Bij cashhulp krijgen families een klein geldbedrag in plaats van standaard noodhulppakketten. Ze gebruiken het voor datgene wat ze het hardst nodig hebben. Deze manier van hulp is zo effectief, dat wij het veel vaker inzetten.

_119924392_deeper_afghanistan_family_getty

Economische hulp

Net als ieder ander wil een kwetsbare familie of een vluchteling niets liever dan op eigen benen staan. De OMID Foundation biedt economische hulp zodat men weer aan het werk kan of bijvoorbeeld een eigen business kan starten.

Hulp aan werkzoekenden

De OMID Foundation helpt werkzoekenden aan werk en inkomen. In bepaalde gebieden en streken krijgen vrouwen hierbij extra aandacht, zodat zij dezelfde kansen hebben als mannen. Onze hulp bestaat bijvoorbeeld uit het geven van vakinhoudelijke trainingen aan ambitieuze jongeren en het creëren van werkervaring. Ook willen we werkzoekenden in contact brengen met werkgevers en bieden we cash voor opleidingen en programma’s. Hiermee krijgen de meest behoeftigen en vluchtelingen een inkomen voor het doen van werk waar de hele samenleving uiteindelijk van profiteert.