HET BESTUUR

Ontmoet het bestuur

Al sinds de oprichting voert het bestuur het beleid van de stichting uit. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud, de dagelijkse uitvoering en de (financiële) resultaten van de OMID Foundation. Ook komt er in 2024 een Raad van Advies, die het bestuur jaarlijks voorziet van advies op belangrijke kernpunten met betrekking tot het beleid.

Haris Faiz

Voorzitter | Hoofd Communicatie

Shiwa Nizak

Secretaris | Hoofd Fondsenwerving

Zahed Cheshty

Penningmeester | Hoofd Financiën

Farah Ouazizi

Algemeen Bestuurslid | Hoofd Programma & Beleid

Sahar Nessar

Algemeen Bestuurslid | Office Manager